Neuvontapalvelu

 

Sotainvalidien neuvontapalvelu

Neuvontapalvelu on sotainvalidien ja heidän perheidensä kanssa tehtävää yksilö-, perhe- ja verkostotyötä. Lapin Kuntoutuksen sotainvalidien ja veteraanien neuvontapalvelua toteutetaan Lapin alueella.

Neuvontapalvelun tehtävänä on tukea sotainvalideja, puolisoita ja leskiä kotona selviytymisessä, neuvoa ja auttaa sekä toimia yhteistyössä eri yhteistyötahojen ja viranomaisten kanssa sotilasvammalain mukaisissa korvausasioissa ja tarvittavien sosiaali- ja terveydenhuollonpalveluiden järjestämisessä.

Katso: Sotainvalidi -lehden julkaisu neuvontapalvelutyöstä

.

Lisätietoja:

Neuvontapalvelutyöntekijä
Merja Turunen
puh. 044 3404 001

Pin It on Pinterest

Share This
Siirry sisältöön