Hoito

 

Päivätoiminta

Päivätoiminta on sotainvalideille tarkoitettua osa-aikaista laitoshoitoa, joka rytmitetään yksilöllisesti. Päivätoiminnan avulla tuetaan ja edistetään hyvinvointia, turvallisuutta, omatoimisuutta ja kotona selviytymistä. Päivätoiminnan rytmity suunnitellaan yksilöllisesti.

Intervallihoito

Intervallihoito on palvelumuoto, jossa asiakas asuu osittain vielä kotona ja on osan aikaa kuntouttavassa laitoshoidossa. Intervallihoito toteutetaan yksilöllisesti intervallijaksoina, joiden pituus vaihtelee yksilöllisen tarpeen mukaan.

Intervallihoidolla tuetaan ikäihmisen toimintakykyä ja elämänlaatua ja kotona selviytymistä.

Ympärivuorokautinen hoito (sotainvalidien laitoshoito)

Lapin Kuntoutus on ollut alusta asti koti sotainvalideille heidän viimeisinä elinvuosinaan. Pidämme hyvää huolta kunniakansalaisistamme, tarjoamme hyvää hoitoa ja huolenpitoa sekä mielekästä tekemistä ja seuraa viihtyisissä tiloissa.

Sotainvalidien koko- tai jaksottaiseen laitoshuoltoon on mahdollisuus päästä vähintään 20 %:n sotainvalidilla Valtiokonttorin kustannuksella, jos hänen terveydentilansa on heikentynyt siten, ettei hän selviydy enää kotona.

Laitoshuoltoa voidaan tarpeen mukaan myöntää jaksottaisena enintään 24 viikkoa vuodessa. Hoidot on tarkoitettu sotainvalideille, jotka asuvat kotona, eivätkä vielä ole pysyvän laitoshoidon tarpeessa, mutta joiden toimintakyky on siinä määrin heikentynyt, että he tarvitsevat palveluja kotona selviytymisen tueksi.

Saattohoito

Henkilökunnallamme on yli 20 vuoden kokemus laadukkaan saattohoidon toteuttamisesta. Saattohoito on lääketieteellinen päätös, jonka tekee hoitava lääkäri. Saattohoito ajoittuu lähelle kuoleman todennäköistä ajankohtaa, sen ennuste on viikkoja tai enintään kuukausia.

Saattohoidon tavoitteena korostuu kuolevan oikeus riittävään oireenmukaiseen perushoitoon ja ihmisarvoa kunnioittavaan huolenpitoon sekä läheisten henkilöiden tukeminen. Saattohoitomme periaatteitamme on: oireiden lievitys, turvallinen ja jatkuva hoitosuhde, psykologinen tuki, yksilöllisyyden ja ihmisarvon kunnioitus, lähiverkoston huomioiminen, potilaan itsemääräämisen varmistaminen ja elämänlaadun sekä aktiivisuuden maksimointi.

Lisätietoja:

Neuvontapalvelutyöntekijä
Merja Turunen
puh. 044 3404 001
merja.turunen@lapinkuntoutus.fi

Hoitajat
puh. 040 1956 425

Pin It on Pinterest

Share This
Siirry sisältöön