TEAK – Työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus

 

Soveltuu kuntoutujalle, joka terveydentilan tai muun syyn vuoksi joutuu suunnittelemaan uutta ammatillista tulevaisuutta ja on motivoitunut siirtymään/palaamaan työelämään.

TEAK:n palvelulinjat:

  • Työkokeilu enintään 60 päivää
  • Työhönvalmennus enintään 180 päivää
  • Työkokeilu/työhönvalmennus enintään 240 päivää

Kuntoutus toteutuu vaiheittain:

  • Kuntoutus käynnistyy aloitusjaksolla, joka toteutuu kuntoutuskeskuksessa. Määritellään kuntoutuksen tavoitteet, laaditaan toteuttamissuunnitelma, etsitään kiinnostava ja sovelias ammattiala sekä työkokeilupaikka kotiseudultasi.
  • Kuntoutuksen toisena vaiheena on työn kokeilu, jolloin tehdään sovittuja työtehtäviä yhdessä tai useammassa työpaikassa. Kokeilun aikana sinulla on mahdollista saada tarvittavaa ohjausta ja tukea.
  • Kuntoutuksen päätösvaihe toteutuu kuntoutuskeskuksessa. Tällöin arvioidaan työjakson onnistumista, arvioidaan laadittujen tavoitteiden toteutumista sekä päivitetään tarvittaessa laadittu ammatillinen suunnitelma.
  • Seurantapäivät (2) toteutuvat kolmen ja kuuden kuukauden kuluttua kuntoutuksen päättymisestä.

Yhteistyössä:

  • Kuntoutuksen aikana teemme yhteistyötä kuntoutujan verkoston kanssa.

Hakeutuminen:

  • Kansaneläkelaitoksen toimistojen kautta.

Esitteet:
TEAK – työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus

Kysy lisää:

ammatillisen kuntoutuksen ohjaaja
Timo Saraniemi
puh. 040 8295 252
timo.saraniemi@lapinkuntoutus.fi

kuntoutussosiaalityöntekijä
Katri Ylikulppi
puh. 044 7650 494
katri.ylikulppi@lapinkuntoutus.fi

osastonsihteeri
Taina Aalto
puh. 0400 410 616
taina.aalto@lapinkuntoutus.fi

Pin It on Pinterest

Share This