Taito-kuntoutus

Taito-kuntoutuksen tavoitteena on tukea työllistymistä tai työelämään pääsemistä. Kuntoutuksen aikana saa monipuolista tietoa työ- ja opiskelukykyyn liittyvistä asioista sekä ohjausta, miten itse voi vaikuttaa omaan hyvinvointiinsa. Lisäksi saa tietoa työ- ja opiskelumahdollisuuksista oman ammatillisen tavoitteen saavuttamiseksi. Taito-kuntoutus on yksilöllisten käyntikertojen, ryhmäjaksojen ja työharjoittelun yhdistelmäpalvelu, joka toteutuu keskimäärin 15 kuukauden aikana kuntoutuksen alkamisesta.

Taito-kuntoutus alkaa noin kahden kuukauden kuluessa Kelan kuntoutuspäätöksestä yksilöllisellä käyntikerralla. Sen jälkeen on 12 vuorokauden mittainen ryhmäjakso (4 vrk +4 vrk +4 vrk), joka käynnistyy, kun ryhmän osallistujamäärä on täynnä. Ryhmän koko on 6-10 asiakasta. Ryhmäjakson jälkeen toteutuu 50-70 vuorokautta kestävä työharjoittelu, jonka aikana on säännöllinen omaohjaajan tapaaminen. Työharjoittelun jälkeen on yksilöllisiä käyntikertoja ja 1-2 ryhmäjaksoa, jolloin varmistetaan ammatillisen suunnitelman eteneminen.

Taito-kuntoutus on tarkoitettu 18-64 -vuotiaille, joilla sairaus tai vamma vaikeuttaa työelämään tai opiskelemaan pääsemistä tai niissä jatkamista. Taito-kuntoutukseen voi hakeutua tilanteissa, joissa asiakas on:

  • työttömänä
  • vaihtamassa ammattia
  • palaamassa työelämään
  • opiskelut ovat keskeytyneet

Taito-kuntoutukseen haetaan Kelan kautta täyttämällä hakemus ammatillisesta kuntoutuksesta (KU 101).

Esite: Taito

Kysy lisää:

Marja Yliniva, palveluvastaava
puh. 044 7650 463
marja.yliniva@lapinkuntoutus.fi

Taina Aalto, osastonsihteeri
puh. 040 5123 513
taina.aalto@lapinkuntoutus.fi

Pin It on Pinterest

Share This