Palvelut työeläke- ja vakuutusyhtiöiden asiakkaille

 

Työhönpaluun alkuselvitys

Tavoitteena on selvittää kuntoutujan nykytilanne, motivaatio ja realistiset mahdollisuudet palata työelämään ammatillisen kuntoutuksen keinoin. Ammatillisen kuntoutuksen asiantuntijan haastattelussa kartoitetaan työ- ja koulutustausta, työkykyyn vaikuttavat tekijät sekä kuntoutujan motivaatio työelämään paluuseen. Alkuselvityksestä laaditaan yhteenveto ja jatkosuunnitelmat.

Toteutetaan palveluntuottajan tiloissa ja toteuttajana ammatillisen kuntoutuksen ohjaaja / työelämän asiantuntija.

Työhönpaluusuunnitelman laadinta / työkokeilu

Tavoitteena on laatia realistinen suunnitelma työelämässä jatkamisen tueksi ja todentaa työkokeilun keinoin laaditun suunnitelman onnistuminen. Edellytyksenä on, että alkuselvitys on tehty.

Palvelun kuluessa ammatillisen kuntoutuksen asiantuntijan johdolla selvitetään kuntoutujalle soveltuva ammattiala, etsitään työkokeilupaikka ja seurataan työkokeilun etenemistä laaditun suunnitelman mukaisesti. Työkokeilun kesto 3 – 6 kk. Työhönpaluusuunnitelman laadinta käynnistyy kuntoutuskeskuksen tiloissa. Työkokeilupaikka etsitään kuntoutujan kotiseudulta.
Toteuttajana ammatillisen kuntoutuksen ohjaaja / työelämän asiantuntija. Työhönpaluu-suunnitelman yhteenvetoon kirjataan ammatillinen jatkosuunnitelma.

Neuropsykologinen tutkimus (toteuttajana neuropsykologi)

Tutkimuksen tavoitteena on kuntoutujan henkisen suorituskyvyn kartoittaminen ja siinä mahdollisesti olevien muutosten selvittäminen. Tutkimuksessa arvioidaan muutosten luonnetta, niiden vaikeusastetta ja haittaavuutta työ- ja arkielämässä. Sen perusteella arvioidaan kuntoutujan työkykyä, koulutusedellytyksiä sekä työhön että koulutukseen liittyvien erityisjärjestelyiden tarvetta.

Tutkimuksen tekee neuropsykologisen jatkokoulutuksen saanut psykologi. Menetelminä käytetään haastattelua, toiminnan havainnointia sekä erityisiä neuropsykologisia ja psykologisia testejä. Tutkimuksen kesto on kuntoutujan oireistosta ja tutkimuksen laajuudesta riippuen 4 – 6 tuntia. Tutkimus sisältää haastattelun, testauksen ja lausunnon.

Resurssiselvitys (toteuttajana psykologi)

Resurssiselvityksen tavoitteena on arvioida kuntoutujan kognitiivisia valmiuksia, oppimisedellytyksiä, ammatillista soveltuvuutta ja motivaatiota. Selvityksen aikana kuntoutuja saa lisätietoa kiinnostavista ammattialoista ja koulutuksista. Selvitys on itsenäinen palvelu, joka tehdään palveluntuottajan tiloissa.

Resurssiselvityksessä psykologi kartoittaa erilaisin testein kuntoutujan ammatillisen kuntoutuksen mahdollisuuksia:

  • alkuhaastattelu, ohjaus- ja palautekeskustelut
  • psykologiset testit ja menetelmät
  • ammatillisten valmiuksien, motivaation, persoonallisuuden piirteiden sekä koulutus- ja oppimisedellytysten testauksia
  • kirjallinen lausunto palvelusta

Kysy lisää:

Marja Yliniva, linjavastaava
puh. 044 7650 463
marja.yliniva@lapinkuntoutus.fi

Marja Uusitalo, neuropsykologi
puh. 044 7650 470
marja.uusitalo@lapinkuntoutus.fi

Taina Aalto, osastonsihteeri
puh. 040 5123 513
taina.aalto@lapinkuntoutus.fi

Pin It on Pinterest

Share This