AVH kommunikaatiokuntoutus, parikurssi

Kenelle

Kommunikaatiokuntoutus on tarkoitettu aivoinfarktin tai ei-traumaattisen kallon sisäisen verenvuodon sairastaneille, jolla on seurauksena keskivaikea tai vaikea afasia. Kuntoutus voi olla ajankohtainen, kun

  • sairastumisesta on kulunut vähintään 3 kuukautta ja enintään 3 vuotta
  • kotiutumisesta joko kotiin tai palvelutaloon on kulunut vähintään 1 kuukausi
  • sairastumisen jälkeen on tehty puheterapeutin arvio, jossa on todettu kommunikoinnin harjoittamiseen erityisen tuen tarvetta, ja asiakas on motivoitunut tiiviiseen ja tavoitteelliseen harjoitteluun
  • terveydenhuollossa on arvioitu, että toimintakyky on vakiintunut ja kykenee liikkumaan palveluntuottajan tiloissa ilman jatkuvaa avustamista sekä jaksaa osallistua kurssilla 5 tunnin päiväohjelmaan

Kurssi on parikurssi eli asiakkaan läheisen osallistuminen on välttämätöntä.

Tavoite

Kommunikaatiokuntoutuksen tavoitteena on tukea selviytymään paremmin arjesta kotona, työssä tai opinnoissa. Kurssin aikana annetaan tietoa sairaudesta ja itsehoidosta sekä keinoista selviytyä arjen haasteista. Kurssilla tuetaan löytämään omia vahvuuksia ja voimavaroja aktiivisempaan toimintaan. Keskeisenä tavoitteena on tukea kommunikaation ja vuorovaikutuksen sujuvuutta asiakkaan ja läheisen kanssa. Kommunikaatiokuntoutus on ryhmämuotoista kuntoutusta ja tarjoaa vertaistuen sekä kokemusten jakamisen muiden samassa tilanteessa olevien kanssa.

Sisältö

Kurssin kesto on 15 vuorokautta ja se toteutetaan kolmessa jaksossa (5 vrk+5 vrk+5 vrk). Kurssi on ryhmämuotoista kuntoutusta, mutta kurssilla saa myös yksilöllistä ohjausta. Ohjelma sisältää mm. alustettuja keskusteluryhmiä, pienryhmätyöskentelyä ja toiminnallisia harjoituksia. Asiakkaan kuntoutus sisältää päivittäin kommunikaatiokuntoutusta. Kuntoutusta toteuttaa moniammatillinen työryhmä, johon kuuluu mm. neurologi, kaksi puheterapeuttia, sairaanhoitaja ja fysioterapeutti sekä tarpeen mukaan muita asiantuntijoita.

Hakeutuminen

  • Hakeudu lääkärin vastaanotolle ja keskustele kuntoutustarpeestasi. Lääkäri perustelee kuntoutuksen tarpeesi B-lausunnolle, jonka liität Kelan kuntoutushakemukseen KU132.
  • Toimita hakemus liitteineen Kelaan.
  • Mikäli Kela tekee myönteisen kuntoutuspäätöksen, lähetämme sinulle kutsukirjeen ja tarkempaa tietoa kuntoutukseen liittyvistä asioista.

Kurssi on Kelan kustantamaa kuntoutusta ja osallistujalle maksutonta. Matkakustannuksiin ja ansionmenetykseen voi hakea tukea Kelasta.

Kurssit 2024

AVH kommunikaatiokuntoutus 89207, parikurssi 1. jakso 11.03.-15.03.2024 (5 vrk) 2. jakso 03.06.-07.06.2024 (5 vrk) 3. jakso 21.10.-25.10.2024 (5 vrk) AVH kommunikaatiokuntoutus 89208, parikurssi 1. jakso 11.11.-15.11.2024 (5 vrk) 2. jakso 10.03.-14.03.2025 (5 vrk) 3. jakso 30.06.-04.07.2025 (5 vrk)        

Kysy lisää:

palveluvastaava Marja Yliniva puh. 044 7650463 marja.yliniva@lapinkuntoutus.fi

Pin It on Pinterest

Share This
Siirry sisältöön