Akuuttivaiheen jälkeinen yksilöllinen laitoskuntoutus

AVH kädenkäytön kuntoutus

Kenelle

Kädenkäytön kuntoutus on tarkoitettu aivoinfarktin tai ei-traumaattisen kallon sisäisen verenvuodon sairastaneille, jolla on seurauksena yläraajan halvausoire. Kuntoutus voi olla ajankohtainen, kun

  • sairastumisesta on kulunut vähintään 3 kuukautta ja enintään 3 vuotta
  • kotiutumisesta joko kotiin tai palvelutaloon on kulunut vähintään 1 kuukausi
  • tarvitsee tukea erityisesti yläraajan toiminnan harjoittamiseen ja on motivoitunut tiiviiseen ja tavoitteelliseen harjoitteluun
  • halvaantuneessa ylaraajassa on tahdonalaista liikettä ja pystyy ojentamaan rannetta ja sormien niveliä, käytön estävä kipu tai spastisuus on hoidossa
  • terveydenhuollossa on arvioitu, että toimintakyky on vakiintunut ja kykenee liikkumaan palveluntuottajan tiloissa ilman jatkuvaa avustamista sekä jaksaa osallistua kurssilla 5 tunnin päiväohjelmaan

Tavoite

Kädenkäytön kuntoutuksen tavoitteena on tukea selviytymään paremmin arjesta kotona, työssä tai opinnoissa. Kurssin aikana annetaan tietoa sairaudesta ja itsehoidosta sekä keinoista selviytyä arjen haasteista. Kurssilla tuetaan löytämään omia vahvuuksia ja voimavaroja aktiivisempaan toimintaan. Keskeisenä tavoitteena on lisätä halvaantuneen käden käyttöä.

Kädenkäytön kuntoutus on ryhmämuotoista kuntoutusta ja tarjoaa vertaistuen sekä kokemusten jakamisen muiden samassa tilanteessa olevien kanssa.

Sisältö

Kurssin kesto on 15 vuorokautta ja se toteutetaan kahdessa jaksossa (10 vrk+5 vrk). Asiakkaan läheinen voi osallistua kurssille 3 vuorokautta ensimmäisen jakson lopussa. Kurssi on ryhmämuotoista kuntoutusta, mutta kurssilla saa myös yksilöllistä ohjausta. Ohjelma sisältää mm. alustettuja keskusteluryhmiä, pienryhmätyöskentelyä ja toiminnallisia harjoituksia. Asiakkaan kuntoutus sisältää päivittäin käsikuntoutusta.

Kuntoutusta toteuttaa moniammatillinen työryhmä, johon kuuluu mm. neurologi, kaksi toimintaterapeuttia, fysioterapeutti ja sairaanhoitaja sekä tarpeen mukaan muita asiantuntijoita.

Hakeutuminen

  • Hakeudu lääkärin vastaanotolle ja keskustele kuntoutustarpeestasi. Lääkäri perustelee kuntoutuksen tarpeesi B-lausunnolle, jonka liität Kelan kuntoutushakemukseen KU132.
  • Toimita hakemus liitteineen Kelaan.
  • Mikäli Kela tekee myönteisen kuntoutuspäätöksen, lähetämme sinulle kutsukirjeen ja tarkempaa tietoa kuntoutukseen liittyvistä asioista.

Kurssi on Kelan kustantamaa kuntoutusta ja osallistujalle maksutonta. Matkakustannuksiin ja ansionmenetykseen voi hakea tukea Kelasta.

Kurssit 2024

AVH Kädenkäytön kuntoutus 89220
1. jakso 18.03.-27.03.2024 (10 vrk)
2. jakso 23.09.-27.09.2024 (5 vrk)

AVH Kädenkäytön kuntoutus 89221
1. jakso 10.06.-19.06.2024 (10 vrk)
2. jakso 16.12.-20.12.2024 (5 vrk)

AVH Kädenkäytön kuntoutus 89222
1. jakso 07.10.-16.10.2024 (10 vrk)
2. jakso 05.05.-09.05.2025 (5 vrk)

 

 

 

 

Kysy lisää:

palveluvastaava Marja Yliniva puh. 044 7650463 marja.yliniva@lapinkuntoutus.fi

Pin It on Pinterest

Share This
Siirry sisältöön