AKSE – Ammatillinen kuntoutusselvitys

Ammatillisen kuntoutusselvityksen tavoitteena on arvioida asiakkaan kanssa hänen työ- ja toimintakykyään, opiskelumahdollisuuksia, osaamista, työelämävalmiuksia ja kuntoutustarvetta. Mikäli asiakkaalla todetaan alkuselvityksen jälkeen olevan edellytyksiä ammatilliseen suunnitteluun, jatkoselvityksen aikana laaditaan yksilöllinen ammatillinen suunnitelma, jonka etenemistä arvioidaan seurantavaiheessa. Tarkoituksena on tukea asiakasta työhön tai opiskeluun suuntaamiseksi.

Ammatillisen kuntoutusselvityksen kohderyhmään kuuluvat työikäiset, joilla sairaus tai vamma on aiheuttanut tai aiheuttaa lähivuosina työ- tai opiskelukyvyn ja ansiokyvyn olennaisen heikentymisen. Nuorille (16-29 -vuotiaat)
ammatillinen kuntoutusselvitys voidaan myöntää, mikäli toimintakyky on olennaisesti heikentynyt.

Ammatillinen kuntoutusselvitys on Kelan kustantamaa kuntoutusta ja siihen hakeudutaan Kelan kautta.

Työryhmä: lääkäri, neuropsykologi, sosiaalityöntekijä, työelämänasiantuntija ja fysioterapeutti

Kuntoutuksen rakenne:

  • Alkuselvitys (2-4 pv)
    – kokonaistilanteen ja kuntoutusmismahdollisuuksien arviointi
  • Jatkoselvitys (6-8 pv)
    – työ- tai opiskeluvaihtoehtojen selvittäminen ja ammatillisen suunnitelman laatiminen
  • Seurantavaihe (yhteydenotto/tarvittaessa käynti)
    – arvioidaan ammatillisen suunnitelman eteneminen

Esite: AKSE

Kysy lisää:

Marja Yliniva, palveluvastaava
puh. 044 7650 463
marja.yliniva@lapinkuntoutus.fi

 

Pin It on Pinterest

Share This
Siirry sisältöön