AKSE – Ammatillinen kuntoutusselvitys

Ammatillisen kuntoutusselvityksen tavoitteena on tunnistaa ja arvioida kuntoutujan työ- ja toimintakykyyn tai opiskelukykyyn vaikuttavia tekijöitä  sekä selvittää ammatillisen ja lääkinnällisen kuntoutuksen tarpeet. Tavoitteena on tukea kuntoutujan työelämässä jatkamista, työelämään palaamista tai sinne siirtymistä.

Ammatillisen kuntoutusselvityksen kohderyhmään kuuluvat nuoret ja aikuiset työikäiset. Edellytyksenä on, että sairaus tai vamma on aheuttanut tai aiheuttaa lähivuosina työ- tai opiskelukyvyn ja ansiokyvyn olennaisen heikentymisen.
16-29 -vuotiaille nuorille ammatillinen kuntoutusselvitys voidaan myöntää, mikäli toimintakyky on olennaisesti heikentynyt. 

Ammatillinen kuntoutusselvitys on Kelan kustantamaa kuntoutusta ja siihen hakeudutaan Kelan kautta.

Kuntoutusprosessi:

  • Alkuvaihe (2-4 pv)
  • Jatkovaihe (9 pv)
  • Seurantavaihe (1-3 pv).

Katso lisätietoja: Ammatillinen kuntoutusselvitys – AKSE

Kysy lisää:

Marja Yliniva, palveluvastaava
puh. 044 7650 463
marja.yliniva@lapinkuntoutus.fi

Taina Aalto, osastonsihteeri
puh. 040 5123 513
taina.aalto@lapinkuntoutus.fi

Pin It on Pinterest

Share This