Vaativa moniammatillinen yksilökuntoutus – Kela 10 §

 

Kelan järjestämään vaativaan moniammatilliseen yksilökuntoutukseen voi olla oikeus, jos sairauteen tai vammaan liittyy rajoitteita, jotka vaikeuttavat huomattavasti arjen sujumista. Kuntoutukseen pääsy edellyttää, että sairaus tai vamma vaatii vähintään 1 vuoden kestävää kuntoutusta ja kuntoutuja on alle 65-vuotias.

Vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta varten tarvitaan kuntoutussuunnitelma. sen tekee hoitava lääkäri julkisessa terveydenhuollossa. Kuntoutusjakson myöntäminen edellyttää, että kuntoutusjakson tarve ja perustelut on kirjattu kuntoutussuunnitelmaan.

Hakijalta edellytetään lisäksi, että:

 • kuntoutuksen tavoitteet eivät ole vain hoidollisia
 • kuntoutus ei liity välittömään sairaanhoitoon
 • hän ei ole julkisessa laitoshoidossa

Kuntoutusjakson voi toteuttaa sekä avo- että laitosmuotoisesti. Lapin Kuntoutus Oy:ssä toteutetaan ainoana paikkana Lapissa näitä Kelan järjestämiä aikuisten vaativia lääkinnällisen kuntoutuksen jaksoja.

Kuntoutuksen tavoitteet:

 • työ- ja toimintakyvyn turvaaminen
 • omien voimavarojen löytäminen
 • toimiva arki

Kuntoutuksen sisältö:

 • pohjautuu Kelan kanssa tehtyyn sopimukseen ja standardiin
 • perustuu kuntoutujan ja perusterveyden huollon yhdessä laatimaan kuntoutussuunnitelmaan
 • rakentuu kuntoutujan ja moniammatillisen työryhmän kanssa yhdessä tehtyyn suunnitelmaan
 • moniammatillisen työryhmän kokoonpano muotoutuu kuntoutujan tarpeiden ja tavoitteiden mukaisesti
 • sisältää päivittäin (ma-la) sekä yksilö- että ryhmämuotoista ohjelmaa
 • jaksotetaan suunnitellun mukaisesti ja jaksojen välillä kuntoutujalla on tavoitteita tukevia välitehtäviä

Kuntoutukseen hakeutuminen:

 • Täytä Kelan vaativaan lääkinnälliseen kuntoutuksen hakemus KU 104 ja postita se mihin tahansa Kelan toimistoon.
 • Liitä mukaan lääkärin kirjoittama kuntoutussuunnitelma.
 • Kuntoutus on osallistujalle maksuton, kuntoutuksen ajalta on mahdollisuus saada matka- ja ansionmenetyskorvausta Kelan säädösten mukaan.

 

Yhteydenotot:

palveluvastaava
Marja Yliniva
puh. 044 7650 463
marja.yliniva@lapinkuntoutus.fi

Pin It on Pinterest

Share This
Siirry sisältöön