Muut yksilölliset laitoskuntoutusjaksot

 

Terveydenhuollon maksusitoumuksella

Yksilöllisistä syistä johtuva kuntoutustarve, esim. reuma, pitkittynyt selkävaiva, sairastumisen / vammautumisen jälkeinen kuntoutus, yli 65-vuotias vaikeavammainen, voi olla peruste terveydenhuollon maksusitoumuksella annettavaan kuntoutukseen. Kuntoutuksen sisältö räätälöidään yksilöllisesti. Kuntoutus sisältää yksilöterapiat ja yksilöllisen ohjauksen sekä toimintakyvyn mukaan soveltuvat ryhmäohjelmat.

Kuntoutukseen hakeudutaan keskussairaalan tai terveyskeskuksen maksusitoumuksella. Jaksolta peritään terveydenhuollon maksusäännösten mukainen omavastuuosuus.

Vakuutuslaitosten maksusitoumuksella

Eri syistä johtuva vammautuminen, esim. liikennevahinko / tapaturma, voi johtaa yksilöllinen kuntoutustarpeen syntyyn. Yhteistyössä vakuutuslaitosten kanssa räätälöidään kuntoutuksen sisältö, joka sisältää yksilöterapioita ja yksilöllistä ohjausta sekä toimintakyvyn mukaan soveltuvat ryhmäohjelmat.

Kuntoutukseen hakeudutaan vakuutusyhtiön maksusitoumuksella, jolloin ei ole omavastuuosuutta.

Itse maksaen

Kuntoutusjaksolle voi tulla myös omakustanteisesti. Silloin jakson sisältö yksilöterapiat ja ryhmät ja kuntoutuksen kesto sovitaan kuntoutujan kanssa. Jakson hinta määräytyy sisällön mukaan. Kuntoutukseen tarvitaan lääkärin lähete / lausunto kuntoutustarpeesta.

Toiminta ja työkyvyn tukeminen

Toiminta- ja työkykyä tukevaan kuntoutukseen tullaan pääasiassa Kelan lähetteellä. Lähettävinä tahoina voivat toimia myös työeläkelaitokset tai työhallinto. Työkykyä tukevista palvelupaketeista voivat pyytää tarjouksia myös yksittäiset työyhteisöt ja yksittäiset asiakkaat. Räätälöimme tarvittaessa asiakkaille eripituisia kuntoutuslomia ja tutkimuksia, joihin voi hakeutua itse maksaen tai vaikka lahjakortilla, esimerkiksi merkkipäivien vietto kuntoutusloman yhteydessä.

Yhteydenotot:

osastonsihteeri
Ilona Kokkonen
puh. 0400 410 811
ilona.kokkonen@lapinkuntoutus.fi

Pin It on Pinterest

Share This