Akuuttivaiheen jälkeinen yksilöllinen laitoskuntoutus

 

Kun sairastumisesta on alle yksi vuosi, on potilaalla mahdollisuus hakeutua alkuvaiheen vaativalle yksilölliselle kuntoutusjaksolle. Ennen varsinaista kuntoutusjaksoa voidaan tarvittaessa suorittaa lyhyt arviojakso kuntoutuskelpoisuuden ja kuntoutustarpeen arvioimiseksi.

Kuntoutuksen sisältö:

Suunnitellaan yhdessä kuntoutujan ja moniammatillisen työryhmän kanssa huomioiden kuntoutujan yksilölliset tarpeet ja mahdolliset omaisten toiveet. Kuntoutus koostuu yksilöterapioista ja ohjauksista (fysio-, toiminta-, puheterapeutti, psykologi / neuro-psykologi, sosionomi ja sairaanhoitaja) sekä toimintakyvyn mukaan soveltuvista ryhmistä.

Kuntoutukseen hakeudutaan:

Keskussairaalan, terveyskeskuksen tai vakuutusyhtiön maksusitoumuksella. Keskussairaalan ja terveyskeskuksen jaksolta peritään terveydenhuollon maksusäännösten mukainen omavastuuosuus

Esitteet:
Akuutti yksilöllinen kuntoutusjakso

Yhteydenotot:

osastonsihteeri
Ilona Kokkonen
puh. 0400 410 811
ilona.kokkonen@lapinkuntoutus.fi

Pin It on Pinterest

Share This