Akuuttivaiheen jälkeinen yksilöllinen laitoskuntoutus

 

Kun sairastumisesta on alle yksi vuosi, on potilaalla mahdollisuus hakeutua alkuvaiheen vaativalle yksilölliselle kuntoutusjaksolle. Ennen varsinaista kuntoutusjaksoa voidaan tarvittaessa suorittaa lyhyt arviojakso kuntoutuskelpoisuuden ja kuntoutustarpeen arvioimiseksi.

Kuntoutuksen sisältö:

Yksilöjaksot ovat intensiivisiä toiminta- ja liikkumiskyvyn, kommunikaatio- ja kognitiivisten taitojen harjoittelujaksoja. Ne suunnitellaan yksilöllisesti ja niiden pituuden määrittelee lähettävä taho. Kuntoutus koostuu yksilöterapioista ja ohjauksista (fysio-, toiminta-, puheterapeutti, psykologi / neuropsykologi, sosionomi ja sairaanhoitaja) sekä toimintakyvyn mukaan soveltuvista ryhmistä.

Kuntoutukseen hakeudutaan:

Hyvinvointialueen tai vakuutusyhtiön maksusitoumuksella. Hyvinvointialueen kustantamalta jaksolta peritään julkisen terveydenhuollon maksusäännösten mukainen omavastuuosuus

 

Yhteydenotot:

osastonsihteeri
puh. 0400 410 811

Pin It on Pinterest

Share This
Siirry sisältöön