Kuntoutustarve on tärkeää arvioida heti, kun potilaan tila on vakiintunut. Moniammatillinen kuntoutus antaa mahdollisuuden laaja-alaiseen toimintakyvyn arviointiin, intensiiviseen ohjaukseen ja harjoitteluun, sopeutumisen tukemiseen ja tukipalvelutarpeen kartoittamiseen. Nopea kuntoutuksen aloitus takaa parhaan tuloksen.

Kuntoutuksen avulla ylläpidetään toimintakykyä ja tuetaan arjesta selvitymistä mahdollisimman omatoimisesti, siksi kuntoutus on tärkeää heti sairastumisen tai vammautumisen jälkeen sekä kun sairastumisesta tai vammautumisesta on kulunut jo vuosia.

Pin It on Pinterest

Share This
Siirry sisältöön