Lapin Kuntoutuksen eettinen ilmoituskanava – Wihje

Haluamme saada viipymättä tietää mahdollisista väärinkäytöksistä, jotta voimme korjata, estää tai oikaista kaikki epäasiallisuudet. Siksi meillä on käytössä eettinen ilmoituskanava (whistleblowing), jonne voi nimettömänä ilmoittaa huolensa epäeettisestä, laittomasta tai vastuuttomasta toiminnasta.

EU:n whistleblower-direktiiviin perustuva kansallinen ilmoittajansuojelulaki edellyttää, että kaikilla vähintään 50 työntekijää työllistävillä yrityksillä ja julkisen sektorin organisaatioilla tulee olla luottamuksellinen, sisäinen ilmoituskanava, jonka kautta työntekijät ja sidosryhmät voivat turvallisesti ilmoittaa havaitsemistaan tai epäilemistään väärinkäytöksistä. 

Voit ilmoittaa työtehtävien yhteydessä havaitsemasi epäkohdat

Whistleblowing-kanavan kautta ilmoituksia voivat tehdä nykyiset tai entiset työntekijät, sidosryhmien edustajat ja yhteistyökumppanit.

Laissa on määritelty, mihin asioihin liittyviä epäkohtia whistleblow-ilmoituskanavalla voi ilmoittaa. Näitä ovat esimerkiksi:

  • yksityisyyden ja henkilötietojen suoja
  • verkko- ja tietojärjestelmien turvallisuus
  • ympäristönsuojelu
  • kansanterveys
  • kuluttajansuoja
  • julkiset hankinnat
  • finanssipalvelut, -tuotteet ja -markkinat
  • rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen
  • tuoteturvallisuus ja vaatimustenmukaisuus

Tämän kanavan kautta ei voi ilmoittaa syrjinnästä tai häirinnästä, sillä työelämän tietosuojalaki edellyttää, että työntekijää koskevia tietoja kerätään lähtökohtaisesti vain työntekijältä itseltään. Muualta kerättyyn tietoon tarvitaan työntekijän suostumus.

Luottamuksellisuus on turvattu täydellisellä tietojen salauksella

Ilmoitus on lähtökohtaisesti nimetön, mutta halutessasi voit antaa nimesi ja yhteystietosi. Käsittely on kaikissa tapauksissa luottamuksellista. Ilmoittajan henkilötietoja ei paljasteta ilmoituksen kohteelle tai tutkinnan ulkopuolisille henkilöille.

Jos annat tietosi tai teet ilmoituksen toisesta henkilöstä, henkilötietojen käsitellään epäasiallisen toiminnan tunnistamiseen ja selvittämiseen sekä tarvittaessa viranomaisen esitutkintaan saattamiseen ja tutkinnan vaiheiden seurantaan.

Nimetöntä ilmoittajaa ei pyritä eikä pystytä tunnistamaan. Tietojärjestelmä ei pysty tunnistamaan ilmoittajan IP-osoitetta. Se ei tallenna ilmoituksiin liittyvää metadataa eikä jätä jälkiä selaimen välimuistiin. Ilmoituskanavamme toimii myös Tor-verkossa.

Luottamuksellisuuden takaamiseksi Lapin Kuntoutuksen ilmoituskanava on ulkopuolisen palveluntoimittajan tarjoama. Ilmoitukseen on pääsy vain niiden käsittelystä vastaavilla henkilöillä.

Ilmoituskanavamme perustuu GlobaLeaks-teknologiaan. Se on maailmanlaajuisesti käytössä yli 3000 organisaatiossa, jotka työskentelevät korruptionvastaisen aktivismin, ihmisoikeusloukkausten raportoinnin, tutkivan journalismin ja yritysten vaatimustenmukaisuuden parissa.

Kanavan teknologia on suunniteltu ISO 37002:2021-standardin ja EU-direktiivin 2019/1937 mukaisesti. Sen tietoturva on ISO 27001:2022-standardin mukainen.

Tee whistleblow-ilmoitus 

Ilmoittaminen ei edellytä todisteita, mutta sinulla pitää olla perusteltu syy uskoa, että epäilyksesi pitää paikkansa. Ilmoittajansuojelulaki kieltää kohdistamasta mitään vastatoimia hyvässä uskossa toimineeseen ilmoittajaan. 

Saat ilmoituksen lähettämisen yhteydessä 16-numeroisen salasanan. Ota se talteen, jotta voit kirjautua uudelleen, seurata ilmoitustasi ja viestiä käsittelijöiden kanssa anonyymisti. Jos kadotat salasanan, sitä ei voi palauttaa.

Järjestelmä ohjaa ilmoituksen tekemisessä. Voit liittää ilmoitukseen kuvia, videoita ja äänitiedostoja.

Siirry tekemään ilmoitus tai seuraa ilmoituksesi käsittelyä:

Pin It on Pinterest

Share This
Siirry sisältöön