Seuraavat kurssit alkamassa:

KIILA-kuntoutus Yrittäjille

KIILA-kuntoutus Opettajille

KIILA-kuntoutus Tekniikan alalle

KIILA-kuntoutuskurssi on Kelan tarjoamaa kuntoutusta työkyvyn parantamiseksi ja työssä jatkamisen tukemiseksi. Kurssin aikana vahvistetaan kuntoutujan ammatillisia valmiuksia ja terveyttä edistäviä asioita. KIILA-kuntoutus toteutetaan sekä ryhmätoimintana että yksilöllisinä osioina. Kurssin aikana ohjauksesta vastaa keskeisesti moniammatillinen työryhmä, johon kuuluu lääkäri, työelämän asiantuntija, psykologi ja fysioterapeutti.

KIILA-kuntoutus on tarkoitettu alle 67-vuotiaille henkilöille, jotka ovat vakituisessa työsuhteessa tai työskentelevät määräaikaisissa, toistuvissa työsuhteissa, sekä yrittäjille. Lisäksi henkilön työkykyä heikentää sairaus tai vamma tai se voi aiheuttaa lähivuosina työkyvyn alenemaa.

KIILA-kuntoutuksen käynnistyminen:

  • KIILA-kuntoutuskurssi käynnistyy työterveyshuollon, työnantajan, yhdistyksen, ammattiliiton tai Kelan aloitteesta. Hakijataho täyttää sähköisen hakemuksen Kelan asiointipalvelun kautta ja haku on avoinna ympäri vuoden. Kurssi toteutetaan joko työpaikkakohtaisena tai ammattialakohtaisena. Kursseista tiedotetaan hakijatahon kanssa suunnitellusti kurssin kohderyhmää.
  • KIILA-kuntoutukseen voi hakeutua myös oma-aloitteisesti täyttämällä kuntoutushakemuslomake KU101 ja liittämällä siihen hoitavan lääkärin B-lausunto sekä esimiehen kanssa täytettävä ammatillinen selvityslomake KU200. Kela etsii hakijalle soveltuvan kurssin.

Lisätietoa KIILASTA www.kela.fi

Sisältökysymykset:
linjavastaava
Marja Yliniva
p. 044 7650463
marja.yliniva@lapinkuntoutus.fi

Pin It on Pinterest

Share This