Tietoa hakijalle

LAITOSKUNTOUTUS


Kelan kustantama yksilöllinen kuntoutus ja kurssit

lääkärinlausunto kuntoutustarpeesta (B-lausunto tai vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen asiakkailla, 10 §:n kuntoutujalla, kuntoutussuunnitelma)


asiakkaan täyttämä kuntoutushakemus:

  • yksilöllinen laitoskuntoutus ja kuntoutuskurssit KU 132 -lomake (harkinnanvarainen kuntoutus)
  • yksilöllinen laitoskuntoutus ja kuntoutuskurssit KU 104 (vaativa kuntoutus)
  • TEAK - Työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus KU 101 -lomake
  • KIILA KU101 ja KU 200 -lomakkeet


Kurssille hakeutuminen on syytä panna vireille hyvissä ajoin. Kuntoutuskeskus toivoo saavansa päätökset valituista 1½ kuukautta ennen kurssin alkua.


Kuntoutujille maksuttomia sisältäen kuntoutusohjelman ja täysihoidon majoituksineen (laitoskuntoutusmuotoiset). Matkat kuntoutukseen Kela korvaa säännösten mukaan.
Työelämässä olev
illa on mahdollisuus Kelan ansionmenetyskorvaukseen.


Terveydenhuollon kustantama yksilökuntoutus

  • Terveyskeskuksen tai keskussairaalan maksusitoumuksella. Asiakkaalta peritään terveydenhuollon maksusäännösten mukainen omavastuuosuus.


Työ- ja elinkeinotoimiston, vakuutusyhtiön sekä työeläkelaitoksen kustantama kuntoutus

  • Maksusitoumus lähettävältä taholta, kuntoutujalle maksuttomia.