Sotainvalidien neuvontapalvelu

Neuvontapalvelu on sotainvalidien ja heidän perheidensä kanssa tehtävää yksilö-, perhe- ja verkostotyötä. Lapin Kuntoutuksen sotainvalidien neuvontapalvelua toteutetaan suurelta osin Lapin alueella.


Tehtävänä on tukea sotainvalideja, puolisoita ja leskiä kotona selviytymisessä, neuvoa ja auttaa sekä toimia yhteistyössä eri yhteistyötahojen ja viranomaisten kanssa sotilasvammalain mukaisissa korvausasioissa ja tarvittavien sosiaali- ja terveydenhuollonpalveluiden järjestämisessä.
Lisätietoja:

Neuvontapalvelutyöntekijä

puh. 044 340 4001

Lapin Kuntoutus Oy