Sairastumisen tai vammautumisen jälkeen

Yksilöllinen laitoskuntoutus:

  • Akuuttivaiheen jälkeinen yksilöllinen laitoskuntoutus

  • Kelan vaikeavammaisten yksilöllinen laitoskuntoutus (10 §), yleislinja

  • Kelan harkinnanvarainen yksilöllinen avo- ja laitoskuntoutus (12 §), neurologinen linja

  • Muut yksilölliset laitoskuntoutusjaksot Teemallinen kuntoutusjakso: