Palvelut

  • Sairastumisen tai vammautumisen jälkeen
  • Toiminta- ja työkyvyn tukemisessa
  • Ikääntyessä
  • Avokuntoutuksena
  • Itsemaksavana tai lahjakortilla

Asiakkaamme tulevat kuntoutukseen Kelan, terveyskeskusten ja keskussairaaloiden, työhallinnon, Valtiokonttorin, vakuutusyhtiöiden ja työeläkelaitosten lähetteellä.

Kuntoutuspalveluja voivat ostaa myös työyhteisöt ja yksittäiset asiakkaat.