Toimintamme


Tuotamme ja kehitämme vaativia moniammatillisia kuntoutus-, hoito- ja hoivapalveluja alueemme yhteistyöverkoston tarpeisiin. Toimimme vastuullisesti, avoimesti ja asiantuntevasti yhteiskunnallisena yrityksenä.


Tavoitteenamme on olla halutuin moniammatillisten kuntoutuspalvelujen tuottaja toiminta-alueellamme.


Panostamme osaamisessamme erityisesti avh ja selkäydinvammaisten kuntoutuksen.


Asiakaslupauksemme on tuottaa asiakkaiden tarpeiden mukaista asiantuntevaa, moniammatillista kuntoutusta ilolla ja ammattitaidolla.


Kehitämme tuotteitamme, toimintaprosessejamme ja työtapojamme reagoiden nopeasti toimintaympäristön muutoksiin.


Tunnistamme vastuumme ja oman työmme vaikutukset ollaksemme halutuin kuntoutupalvelujen tuottaja toiminta-alueellamme.


Yhtiön johto vastaa tavoitteiden asettamisesta, tarkoituksenmukaisista resursseista sekä turvallisuustoiminnan ja toimintajärjestelmän ohjauksesta ja valvonnasta. Johto innostaa henkilöstöä toiminnan kehittämiseen, oma-aloitteisuuteen ja jatkuvaan parantamiseen.


Henkilöstö on voimavaramme. Tuemme työkavereidemme työssäjaksamista ja edistämme työturvallisuutta ja työhyvinvointia. Panostamme henkilöstömme jatkuvaan koulutukseen ammattitaidon ja osaamisen kehittämiseksi.


Toimimme lainsäädännön ja meille asetettujen lupien ja velvoitteiden mukaisesti.


toimitusjohtaja

Eija Räihä

puh. 050 4432 127

eija.raiha(at)lapinkuntoutus.fi