Tilaa Mailalert

SAIRAANHOITAJIEN (2) VUOSILOMANSIJAISUUDET

12.4.2018

Myös 140 op. (sairaanhoitajan koulutukseen kuuluvista opintopisteistä) suorittaneet voivat hakea sijaisuuksia. Tällöin työskentely tapahtuu nimetyn ohjaajan valvonnassa.Sijaisuuksien kesto 1 – 3 kuukautta (kesäkuu – elokuu).Pätevyysvaatimuksena sairaanhoitajan sijaisuuteen on laissa 559/1994 tarkoitettu sairaanhoitajan kelpoisuus.Palkkaus ja muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät AVAINTA ry:n työehtosopimuksen mukaan.Lisätietoja:hoitotyön esimies Pasi Ollila, puh. 045 236 8430Hakemukset tulee toimittaa 30.4.2018 mennessä sähköpostilla osoitteeseen pasi.ollila@lapinkuntoutus.fi