Tilaa Mailalert

TOIMIVA TYÖYHTEISÖ - TYÖPAIKAN HYVINVOINNIN KEHITTÄMISEEN

15.3.2017

Työhyvinvointipäivät


Paneudutaan yhdessä työyhteisön:

 • toimintaan muutostilanteissa
 • vuorovaikutuksen ja viestinnän kehittämiseen
 • työnjakoon ja työ sujumiseen

Toteutus

 • kohdennettuna koko työyhteisölle tai osalle työyhteisöä (esimiehet, tiimi, ammattiryhmä)
 • yksittäisenä tai useampina päivinä
 • tilaajan valitsemassa paikassa tai työpaikalla

Sisältö

Pienryhmätyöskentelyssä arvioidaan oman työyhteisön toimivuutta ja asetetaan yhdessä kehittämistavoitteita.Ohjelma voidaan täydentää myös liikunnallisella osiolla.Sisältö räätälöidään aina tilaajan toiveiden ja tarpeiden mukaan.


Toteuttaja : psykologi, yhteisötyönohjaaja Hilkka Määttä. Yhteisötyönohjaus


Yhteisötyönohjaus on koulutuksen saaneen työnohjaajan ohjauksessa tapahtuvaa pitkäjännitteistä arkityön tutkimista ja työyhteisön kehittämistä.Asioita käsitellään sekä johdon että työntekijöiden näkökulmasta.


Tavoitteena on

 • perustehtävän ja työroolien selkiyttäminen ja työn sujuvuuden edistäminen
 • vuorovaikutuksen ja viestinnän parantaminen
 • erilaisten näkemysten ja mielipiteiden esillesaaminen

Ohjattavan ryhmän koko 5 – 10 ja tapaamiskertoja 5 -10, noin kerran kuukaudessa. Yksi ohjauskerta kestää 1,5 tuntia.Ennen ohjauksen aloittamista pidetään suunnittelu-palaveri, jossa sovitaan toteuttamistapa.


Toteuttaja: Yhteisötyönohjauksen toteuttaa psykologi, yhteisötyönohjaaja Hilkka Määttä 


Ota yhteyttä ja kerro toiveesi

 • Hilkka Määttä  psykologi, yhteisötyönohjaaja, puh. 044 7650 466
 • Helena Kangasniemi, kehittämispäällikkö puh. 040 5449 968 

Esite ja hintaliite (pdf, 562 kt)